Problematiek van schaarste op de papiermarkt

Verschillende media berichtten de afgelopen tijd over de problematiek van schaarste op de papiermarkt. Dikwijls werd dit gelinkt aan de gevolgen voor de boekensector. Terecht, maar het probleem is veel groter en betreft bijna alle papiersoorten en karton. De impact van dit fenomeen voor drukkerijen, uitgevers, papier- en verpakkingsproducenten én hun klanten kan dan ook niet uitblijven.

Papier en karton zijn de facto topproducten in een circulaire economie (recyclagegraad van 72% in Europa) en zijn pioniers van de bio-economie (de papierketen draagt o.a. bij aan duurzaam bosbeheer). Bovendien bieden deze producten een hoge toegevoegde waarde. Karton is toonaangevend geworden als verpakkingsmateriaal en papier bewijst meer dan ooit zijn tactiele, cognitieve meerwaarde en is een efficiënte reclamedrager. De actuele schaarste van deze grondstoffen heeft echter zo zijn gevolgen.

Oorzaken van de schaarste

Ten eerste is er de daling van de vraag naar grafisch papier de afgelopen jaren, die als gevolg heeft gehad dat de productiecapaciteit en het aantal werknemers die actief zijn in de papierproductie sterk gedaald is. Daarnaast is de vraag naar kartonverpakkingen – mede door corona – wereldwijd geëxplodeerd. Daardoor is voor de grafische papierproductie een toenemende competitie op de markt van oud (recycleerbaar) papier ontstaan. Ook is er opnieuw ‘China’ en bij uitbreiding de Aziatische markt : daar is de vraag naar papier enorm gestegen. Om aan deze vraag te voldoen – en alhoewel minder dan 15% van de pulp die bij ons gebruikt wordt van buiten Europa afkomstig is, koopt China grote volumes pulp – de basisgrondstof voor het maken van diverse papiersoorten – op tegen hogere prijzen met navenant effect voor de Europese markt. Maar nu wij in Europa méér volume nodig hebben, is er (voorlopig) een tekort ontstaan.

Grote ontwrichting van de leveringstermijnen

Andere vaststellingen leiden ertoe dat drukkerijen en klanten een grotere onzekerheid hebben wat betreft leveringstermijnen. Zoals hierboven al vermeld, hebben de Europese papierproducenten door de langdurige daling van de vraag de afgelopen 10 jaar, hun arbeidsorganisatie en productiecapaciteit afgebouwd en er is ook nog steeds uitval van personeel door de pandemie. Nu er  een toename is van de vraag op de lokale markten vallen er hierdoor gaten in de productiecapaciteit die niet makkelijk op te vangen zijn. Daarnaast zijn de logistieke kanalen nog steeds verstoord in  Europa. Er is algemeen een gebrek aan transportcapaciteit waardoor grondstoffen niet tijdig tot bij de producent komen. Uiteraard leidt dit op zijn beurt tot een forse stijging van de transportkosten.

Forse stijging van de prijzen

Op zich het logisch gevolg van een tekort. Daarboven op zijn de energieprijzen overal aan het stijgen die op hun beurt samen met de hogere transportkosten, de papier- en kartonprijzen extra doen stijgen. In afwachting van een marktstabilisatie en mede door de traditionele hogere vraag naar drukwerk in het najaar zijn (tijdelijke) prijsstijgingen voor veel bedrijven van de sector en hun consument onvermijdelijk.

Design to recycle

Door alle Europese voornemens en maatregelen om verpakkingen duurzamer te maken, ligt hier ook een taak voor ontwerpers en producenten. Er ontstaan creatieve oplossingen, waarbij ontwerpers niet alleen kijken naar de beperkingen van papier en karton als verpakkingsmateriaal, maar juist ook naar de onderscheidende mogelijkheden en de toegevoegde waarde. In een gesloten doos is het product bijvoorbeeld niet zichtbaar. Met een uitgekiend ontwerp en de juiste vouw- en stansvormen is het mogelijk om producten in de verpakking toch te laten zien, zonder dat het ten koste gaat van de bescherming.

 

100% duurzame verpakking
Binnen 3 werkdagen een ontwerp
Verpakking op maat

Benieuwd naar jouw opties?

Neem contact op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan

Blijf op de hoogte

Ons proces in 4 stappen

Ontwerp
Prototype
Testen
Levering